Vilkår og betingelser

Vores Betingelser

 

Pris

Oplæg til samarbejder er gældende i 30 dage fra dags dato tilbud afsendes.

50% faktuereres upfront, og det resterende beløb faktureres når opgaven er godkendt. Malou Media forbeholder sig retten til først at begynde ordren, når forudbetaling på 50% er modtaget.

Såfremt kunden ikke har fremsat indsigelser til opgaven inden de 15 arbejdsdage, da er det at betragte som værende godkendt og således vil Malou Media fakturere de resterende 50%.

Ved SEO- og Google Ads samarbejder faktureres der forud for opstart, og løbende forud for hver måned. Malou Media kan først begynde ordren, når forudbetaling er indbetalt.

 

Support
Ved tilkøb af serviceaftale til hjemmeside/webshop er der som udgangspunkt ubegrænset support indenfor rimeligheds grænse.

Ved SEO- og Google Ads samarbejder er der ubegrænset e-mail support og som udgangspunkt mulighed for op til 30 minutters telefonisk support pr. måned.

 

Betaling
Bankoverførsel maksimalt 14 dage netto.

Såfremt en faktura ikke betales til forfaldsdag (hvilket fremgår af selve fakturaen), da tilskrives der rente med 1,5% pr. måned af det skyldige beløb. Undlader kunden at betale en faktura rettidigt tilskrives der renter i henhold til renteloven. Malou Media fastholder dette krav.

 

Levering
Malou Media leverer serviceydelser senest til den oplyste leveringstid på opgaven.Malou Media forholder sig ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet. Skulle forsinket levering opstå, så informeres kunden om det straks med årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

 

Aftalens indgåelse
Aftalen mellemMalou Media og kunden træder i kraft mundtlig som ved besvarelse af e-mail med accept.

Kunden forpligter sig til at opgive korrekte oplysninger.Malou Media behandler alle oplysninger om kunden fortroligt.Malou Media er kun berettiget til at udlevere oplysninger såfremt offentlig instans under grønlandsk lov kræver det (evt. misbrug af internettet).Malou Media er kun berettiget til at vidergive oplysninger til krævende navnemyndigheder (evt. DK-Hostmaster etc).

 

Ansvar
Kunden har det fulde ansvar for siden ift. brug, når hjemmesiden er blevet overdraget. Malou Media fritstilles fra ethvert ansvar relateret til den pågældende hjemmeside. Data og/eller materialeMalou Media modtager fra Kunden, må ikke krænke nogen immaterielle rettigheder, herunder varemærkerettigheder m.v.

 

Ansvarsfraskrivelse
Al webhotel (serverhosting) til lagring af produkter leveres af Cloud eller Blackhost, som er de ansvarlige der varetager driften af Malou Media servere. Kunden kan derfor ikke drage Malou Media ansvarlig for oppetid samt sikkerhed omkring driften. Malou Media fraskriver sig forhold der ligger uden for Malou Media kontrol. (force-majeure forhold)

Malou Media er ikke ansvarlig for skade eller mangler i et samarbejdes gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold. Malou Media er således fritaget for ethvert ansvar over for kunden.

Malou Media fraskriver sig ansvaret for eventuelle brudte links som følge af ophørte domæner eller nye interne politikker hos tredjepart. Hertil erstatter Malou Media ikke de brudte links eller refunderer beløb betalt herfor.

 

Serviceaftale/Hosting/Supportaftale
Ved aftale om webhosting- og/eller supportaftale hos Malou Media, giver det kunden mulighed og ret til at få support indenfor den aftalte periode.

 

Opsigelse
Serviceaftale forlænges automatisk til samme aftale, såfremt der ikke finder en skriftlig opsigelse sted 1 måned før udløb.

Facebook, SEO- og Google Ads samarbejder er altid uopsigelige for begge parter de første 6 måneder efter annonceringsstart, medmindre andet er aftalt. Dette er tilfældet da de første 3 måneder af samarbejdet anses for ”implementeringsfase” og de næste 3 måneder anses for ”optimering og performance-fase”.

Efter de 6 måneder kan der aftales et evalueringsmøde mellem parterne. På dette møde har begge parter mulighed for at opsige nærværende samarbejdsaftale uden varsel. Såfremt ingen parter opsiger efter 6 måneder fortsætter nærværende samarbejdsaftale, og opsigelse går til løbende måned + 30 dage. Opsigelsen skal sendes skriftligt eller på EMAIL.

Hvis kunden opsiger samarbejdet i løbet af bindingsperioden, er kunden forpligtet til at betale det fulde samlet beløb for udført arbejde og for det aftalte arbejde for den fulde bindingsperiode upfront.

Ved opsigelse/annullering af indgået aftale af hjemmeside/webshop samarbejde – uanset årsagen – vil der ske en fakturering på 50% cancellation fee af det fulde beløb.

Malou Media kan som leverandør til enhver tid opsige et samarbejde d.d. med øjeblikkelig virkning.

 

Misligholdelse
Kunden er erstatningsansvarlig overfor Malou Media efter grønlandsk rets regler ved misligholdelse. Det er kundens ansvar at sidens indhold ikke krænker tredjepart eller gældende lovgivning. Kunden har ansvar for at hjemmesiden benyttes lovligt.

 

Rettelse af denne skrivelse
På ethvert tidspunkt kan Malou Media redigere oplysningerne som fremgår af denne skrivelse. Det opfordres derfor at du fra tid til anden checker for at sikre at du er tilfreds med eventuelle ændringer.

 

Behandling af oplysninger
Kunde og Malou Media forpligter sig til at overholde grønlandsk og dansk lovgivning, herunder etisk opførsel på nettet. Og at man ikke krænker tredjeparts navne, varemærkerettigheder, gældende love, forskrifter og immaterielle rettigheder.

Malou Media behandler alle oplysninger som værende fortrolige og vil kun udlevere fortrolige oplysninger til tredjepart i henhold til lov eller retskendelse. Ved accept af alle aftaler med Malou Media, accepterer man at kan blive brugt som reference på Malou Media hjemmeside og i markedsføring.

 

Tvister
Enhver tvist der måtte opstå skal endeligt og bindende for parterne afgøres ved retten som første instans.